logo

Parsam Publiceert ...
Archief - Publicaties

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

 

Parsam

 

 

 

 

HET VERHAAL BIJ EEN HOROSCOOP

 

Het gaat om de horoscoop van Kris Peeters, tot voor kort minister-president van de Vlaamse Gemeenschap. De horoscoop is onvolledig want het geboortetijdstip is voorlopig onbekend. 
 
Toch valt op dat bij de laatste verkiezingen van 25 mei 2014 transit  Neptunus pal tegenover Pluto staat. Pluto zou hier macht zijn, en Neptunus vernietiging. 
 
De verkiezingen maken uiteindelijk een einde aan zijn minister-presidentsdhap en na verdere onderhandelingen wordt Kris Peeters ook geen federaal premier, wat nochtans zijn strategie was. 
 
Als we nu naar de radix kijken, zien we Zon vierkant inlopen op Uranus. De controversiële Mellie Uyldert zegt hierover :"Dit passieve dupe-aspect geeft de smartelijke ervaring van het " de mensen leren kennen", en wel als mensen die nog lang niet uranisch kameraadschappelijk en broederlijk handelen, ofschoon men dat als vanzelfsprekend had verwacht...De eigen houding van menslievendheid, eerlijk delen en de medemens dienen, wordt door de gemeenschap aangezien voor zwakheid en als zodanig uitgebuit." ( Astrologie: aspecten, p 54) 
 
In de radix ziet het er voor Kris Peeters vanaf het moment dat  transit  Neptunus opposiet Pluto kwam inderdaad niet goed uit. Zon ( Peeters) staat alleen en zwak tegenover  Uranus ( samenleving, politiek bestel), die harmonisch verbonden is met Mars en Venus en zo deel uitmaakt van een "talent triangle"

 

Parsam

 

 

 

 

TOP